АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ФИРМА СЭЛМА»   

Отдел сбыта: тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54; 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-82 

Продажа сварочной проволоки 
тел. +7 978 728-88-22

Информация

Уведомление о раскрытии особой информации 2013 год

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

   1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство Електромашинобудівний завод «Фірма СЄЛМА»

   1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

   1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20732066

   1.4. Місцезнаходження емітента: 95000 м. Сімферополь, вул. Генерала Васильєва, 32-А

   1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0652)-48-39-79

   1.6. Електронна поштова адреса емітента: sales@selma.crimea.ua

   1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.selma.ua

  1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

   Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства Електромашинобудівний завод «Фірма СЕЛМА» 26 квітня 2013 року в зв’язку з закінченням строку повноважень припинено повноваження та обрано новий склад Наглядової Ради і Ревізійної комісії.  

   Звільнено попередній склад Наглядової Ради в складі:

 • Павленко Георгій Васильович, паспорт ЕС №434580 виданий Желєзнодорожним РВ Симферопольського МУ ГУМВС в АР Крим 09.09.1997, частка в статутному капіталі емітента 2,87103%, не судимий,
 • Погребной Сергій Петрович, паспорт АР №199613 виданий Ленінським РВ УМВС в Севастополі 14.12.1999, частка в статутному капіталі емітента 0,000001%, не судимий,
 • Работинський Дмитро Миколайович, паспорт №40 04 012756 виданий ГУВД Санкт-Петербурга 25.04.2003, Росія, частка в статутному капіталі емітента 1,55173%, не судимий,
 • Рудакова Валентина Павлівна, паспорт ЕС №423406 виданий Центральним РВ Симферопольського МУ ГУМВС в АР Крим 26.08.1997, частка в статутному капіталі емітента 3,2441620%, не судима,
 • ЗАТ «ІТС-Сварка» реєстраційний код в Російській Федерації 35477856, частка в статутному капіталі емітента 4,1343576%.

Зазначені особи перебували на посаді членів Наглядової Ради три роки.

Обрано Наглядову Раду строком на три роки в наступному складі:

 • Алексєєв Вячеслав Володимирович, паспорт ВВ №741584 виданий Центрально-міським РВ Горлівського МУ УМВС в Донецькій області 09.04.1999, частка в статутному капіталі емітента 0,0006639%, займав посаду старшого юрисконсульта Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судимий,
 • Карасьов Михайло Валентинович, паспорт №40 02 261821 виданий 44 відділом міліції Приморського району Санкт-Петербурга 28.02.2002, Росія, частка в статутному капіталі емітента 0,00015%, займав посаду Генерального директора ЗАТ НПФ «ІТС», не судимий,
 • Лемещенко Ірина Кузьмівна, паспорт ЕЕ №271352 виданий Київським РВ Сімферопольського МУ ГУМВС в АР Крим 27.05.2000, частка в статутному капіталі емітента 0,0012389%, займала посаду начальника відділу маркетингу та збуту Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судима,
 • Погребной Сергій Петрович, паспорт АР №199613 виданий Ленінським РВ УМВС в Севастополі 14.12.1999, частка в статутному капіталі емітента 0,000001%, займав посаду директора ТОВ «СЕЛМА-ІНВЕСТ», не судимий,
 • Работинський Дмитро Миколайович, паспорт №40 04 012756 виданий ГУВД Санкт-Петербурга 25.04.2003, Росія, частка в статутному капіталі емітента 1,55173%, займав посаду члена Наглядової Ради Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судимий.

  Звільнено попередній склад Ревізійної коміссіії у складі:

 • Бойко Марина Маратівна – голова комісії, паспорт ЕС № 809225 виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 23.10.1998р., частка в статутному капіталі емітента 0,0164%, не судима,

члени комісії:

 • Павленко Василій Георгійович, паспорт ЕС № 108980 виданий Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 12.07.1996р., не судимий,
 • ЗАТ «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» нерезидент, реєстраційний код в Російській Федерації 11143754, частка в статутному капіталі емітента 21,5840%.

  Зазначені особи перебували на посаді членів Ревізійної комісії один рік.

   Обрано Ревізійну комісію строком на п’ять років в наступному складі:

 • Рудік Зоя Миколаївна – голова комісії, паспорт ЕС №700026 виданий Київським РВ Сімферопольського МУ ГУМВС в АР Крим 13.07.1998, частка в статутному капіталі емітента 0,0104549%, займала посаду директор по економіці Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судима,

члени комісії:

 • Жук Валерій Валентинович, паспорт ЕС №715724 виданий Желєзнодорожним РВ Сімферопольського МУ ГУМВС в АР Крим 06.08.1998, частка в статутному капіталі емітента 0,0104549%, займав посаду технічного директора Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судимий,
 • Бойко Марина Маратівна, паспорт ЕС № 809225 виданий Центральним РВ Сімферопольського МУГУ МВС в Криму 23.10.1998р., частка в статутному капіталі емітента 0,0164%, займала посаду керівника групи декларантів Публічного АТ «Фірма «СЕЛМА», не судима.

 

3. Підпис

   3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

   3.2. Генеральний директор                                     ______________                      В.Л. Сорока

 

М.П.               26.04.2013 р.

 

 

Pdf проспект Сэлма

minikatalog-selma

АО ЭМЗ «ФИРМА СЭЛМА»

Россия, 295000, г. Симферополь
ул. Генерала Васильева, 32А

Приемная: тел. +7 (3652) 58-30-60

Сектор маркетинга:

Тел. +7 (3652) 66-80-82

Факс: +7 (3652) 58-30-53

+7-978-72-888-22 viber

E-mail:  omis2@selma.npfets.ru

ПН-ПТ:  7.30- 16.00 | СБ-ВС:  выходной

Сектор сбыта:

Тел.: +7 (3652) 58-30-52, 58-30-54
 
Факс: +7 (3652) 58-30-53, 66-80-81
 
+7-978-72-888-78
 
 
ПН-ПТ:  7.30- 17.00 | СБ-ВС:  выходной